vastasyntyneenkuvaus


Mikä elämänmullistus se onkaan, kun pieni vauva saapuu elämään. Vauva on vain aivan pienen hetken vastasyntynyt ja muistimme ei valitettavasti ole täydellinen varsinkaan suurien elämämuutosten aikana. Siksi suosittelen kaikille kuvaamaan sen pienen hetken, jolloin vauva on aivan pikkuruinen.


Suosittelen että vastasyntyneenkuvaus kuvataan ennen kahden viikon ikää, jotta saadaan taltioitua se hetki, jolloin vauva on aivan pieni. Kuvaukseen kuuluu sekä vastasyntyneen kuvaaminen, että vanhemman/vanhempien kuvaaminen vastasyntyneen kanssa. Kuvaus toteutuu teidän kotona, kotistudiollani tai lämpimällä säällä voidaan kuvata myös ulkona.  Huom. meillä on allergisoiva koira, joten vaikka koira ei ole paikalla kotistudio ei sovi todella allergisille. Kuvauksessa kaikki tunteet ovat sallittuja.


Pyrin luoman turvallisen tilan valokuvaukseen missä kuvattava voi tuntea itsensä tervetulleeksi ja kauniiksi omana itsenään riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, uskonnosta ja vakaumuksesta, vammasta, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Muistoja vauvakuplasta.

Fotografering av nyfödd

Vad för en livsförändring det är när ett litet barn föds. Barnet är bara för en mycket kort stund nyfött och tyvärr är minnet inte perfekt, särskilt inte under stora livsförändringar. Därför rekommenderar jag alla att fotografera den lilla stunden när barnet är väldigt litet.


Jag rekommenderar att fotograferingen av det nyfödda barnet görs innan två veckors ålder för att fånga den stunden då barnet är väldigt litet. Fotograferingen inkluderar både fotografering av det nyfödda barnet och fotografering av föräldrarna/föräldern med det nyfödda barnet. Fotograferingen genomförs i ditt hem, i min hemmastudio eller om det är varmt väder kan vi även fotografera utomhus. (OBS! vi har en allergiframkallande hund, så även om hunden inte är på plats passar hemmastudion inte för de verkligt allergiska) Alla känslor är tillåtna under fotograferingen.Jag strävar till att skapa en trygg fotostund så att man oberoende etniskt eller nationellt ursprung, religion, ålder, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning eller någon annan personlig omständighet kan känna sig välkommen och vacker just som man är. Minnen från babybubblan.

Pieni, ihana ja rakastettu nyytti

PRIce


NEWBORN

About 2-3 hours

300€ + PHOTOS / 600€ ALL PHOTOSPHOTOS


The price of additional photos depends on the amount of photos ordered.

All photos from gallery - 350€

50 pictures - 250€

25 pictures - 200€

10 pictures - 99€